Hướng dẫn cho mèo sơ sinh uống sữa – Kitten Tube Feeding[English Below]
Trong nhiều trường hợp khác nhau mèo con không có cơ hội được uống sữa mẹ đầy đủ và việc bú sữa bằng bình cũng rất khó khăn. Vì vậy cho mèo con uống sữa bằng ống là một giải pháp rất hữu ích trong các trường hợp bất khả kháng. Mời các bạn cùng xem video tham khảo nhé.

Các bạn lưu ý về khâu vệ sinh, tiệt trùng các vật dụng đút sữa cho mèo con trước khi tiến hành nhé.

[In many cases kittens cannot have chance of drinking breast milk or formulated milk by nipple bottle, tube feeding may be the most suitable choice in such cases. Let’s go through the video on how to practice tube feeding for kitten.

Noted that the tube and syringe should be sterilised carefully before every feeding time]

Sound license:
Friendly Day of Kevin MacLeod licensed by Creative Commons Attribution (
Source:
Artist:

Classical Carnivale of Twin Musicom licensed by Creative Commons Attribution (
Artist:

Nguồn: https://livereference.org/

Xem thêm bài viết khác: https://livereference.org/thu-nuoi/

One thought on “Hướng dẫn cho mèo sơ sinh uống sữa – Kitten Tube Feeding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *